TopJob

China EU Trade Hunter Thief


Top Guild Top Gold
Hạng
Tên Job
Level
Exp
Rare
1
FangXongTe
4
6449697
2
For_LumLua
4
440727
3
FC__JAV
3
8766139
4
_TaoLaCuop
3
6835899
5
For_CHIVAS
3
3239735
6
For_bim
3
1925018
7
For_VoTong
3
1820112
8
For_Bocalex
3
454995
9
DoiVoDoi
2
1814849
10
SonTac
2
1559354
11
For_ChiBeBe
2
1008555
12
For_71
2
957299
13
QuynhAnh
2
434572
14
For_GDuBai
2
331312
15
CSTT_BoTuong
2
176710
16
ChayDi
1
5928
17
For_Viego
1
2941
18
Santa
1
930
19
ssssssssssss
1
0
20
MBB
1
0
21
TCB
1
0
22
Chorm
1
0
23
Love_Doanh
1
0
24
For_ST2611
1
0
25
_BCS_OK_
1
0
26
123sad13
1
0
27
Sro_HN
1
0
28
KhetTieng
1
0
29
V_V
1
0
30
Dungbuon
1
0
31
CuopKhongTha
1
0
32
_NgonMeLuon_
1
0
33
For_Hip
1
0
34
TESTTT
1
0
35
SFRV_CuopBoc
1
0
36
ThichThiPha
1
0
37
taolacuop
1
0
38
Thief_day
1
0
39
CuopGietHiep
1
0
40
SF_TongGiang
1
0

SRO MIỄN PHÍ FREE SILK 100% - PHIÊN BẢN CÀY CUỐC

►MAP 100 Only Asian Free SILK 100% ►


►✅ Link download Full Nếu bị quả tài lượt tải bạn đăng nhập Tài khoản Gmail để tải game : Tại đây
►✅ Link dự phòng (nếu link trên không tải được): Tại đây
►✅ Link Font Chữ ( Áp dụng cho AE lỗi Font Chữ ): Tại đây

►✅Trang Chủ: http://sromienphi.com/
►📲 Số Điện Thoại Admin: 0968.58.58.99 - Sro Miễn Phí

►✅ Alphatest : 15/10/2022
►✅ OpenBeta : 22/10/2022 13h00 Thứ Bảy

►✅- Rate exp x200, Drop x2
►✅- Mastery: 300
►✅- Item : Cấp 10 A3

►✅IP : 14.225.198.231 Port 15779

►✅- Sever Giới Hạn: 5h Xanh + 1h Cam
►► ( Không Bug + Reset Time ) ►✅- Giới hạn 10acc/PC, 10 acc/IP, 1 acc Job/PC
►✅- Ghost 10s
►✅- Nasun max + 10 Tỉ lệ 100% (Yêu Cầu Có BMM Cấp 1)
►✅- Rate alchemy : random ( max 12 đã 2+)
►✅- Giả Kim Thuật : 1->4 100% * 4->5 70% * 5->6 35% * 6->7 20%

►✅🎁Giải Thưởng Đua TOP
🎁- Tốp 1: Nasun + 10 , 1 Set Thời Trang Duy Nhất + 1 Kim Long Kỳ + Pét 2 Chiến Đấu
🎁- Tốp 2: Nasun + 8 , 1 Kim Long Kỳ + Pét 2 Chiến Đấu
🎁- Tốp 3: Nasun + 6 , 1 Kim Long Kỳ + Pét 2 Chiến Đấu
🎁- Tốp 4: Nasun + 5 🎁- Tốp 5 -> 10: Nasun + 3 + 1 Kim Long Kỳ
🎁- Lưu ý: 1 IP Chỉ 1 Giải Duy Nhất

►✅📣Thông Báo

✍️- Buôn 3 thành: Trường An -> Đôn hoàng -> Hoà điền
►✅ Hàng Đặc Biệt tại Địa Chỉ Niya 19h00 Hằng Ngày
►✅- Out 1s hoặc 60s đều mất hàng ►✅- Lever 50 lên được thú thồ hàng F10
►✅- Khoá buôn đêm 12h-8h
►✅- NPC Shop Gold giữa thành Đôn hoàng
►✅- Gacha D8 SUN - D9 SOM Tỉ Lệ 50% Vé 1.000.000 Gold
< >