TopGuild

China EU Trade Hunter Thief


Top Guild Top Gold
Hạng
Guild
Cấp
Chủ Guild
Gold
1
ACE_HongHot
5
LuaNhauMaSog
0
2
LinhDanhThue
5
Dempsey
0
3
ZzMa_GiaozZ
5
K005
0
4
_Family_
4
Phone
826347
5
SroForever
4
Chi_Hai
0
6
FC_ToKuDa
4
Hathanh2
0
7
_YangHoMom_
3
CoToMocTranh
70653382
8
12ConGiap
3
NgaiGiVetBan
23685380
9
Kiem_Com
3
duong0
0
10
Man_United
3
TTT25
0
11
3TGroup
3
TTT1
0
12
_MaGiao_
3
_S1_
0
13
Fam_KoDuocGi
3
7ConVit
0
14
DiHoaCung
3
HuyenThaiGia
0
15
HongHung_Hoi
3
Bao_
0
16
ATM
2
KeoChip
144647431
17
ConNhaNgheo
2
RAPPER
139194601
18
FC_NinhGiang
2
HoangHoa
128577457
19
KiNguyenMoi
2
BaTuoc
122049792
20
ChimChichBon
2
BanChim
113778991
21
LOLLLLLLLLLL
2
MALOCH
71408316
22
ChaGauCon86
2
GauCha
51429735
23
G_Xin1CaiTen
2
o6o
7540348
24
_ChiHangAD_
2
ChuCuoi
4291924
25
___Spatar___
2
TuanTu
3625067
26
NgocDiepSto
2
NgocDiep
30748
27
HeSoLoHeSoLy
2
CuThoc
0
28
HoaPhuongDo
2
NinhAnh
0
29
Love_Doanh
2
A1991
0
30
GD_OnePice
2
Ngoc_1
0
31
AE
2
u2
0
32
CucKyDangSo
2
QuanKho
0
33
Famer
2
BanHang
0
34
1997
2
BH1
0
35
Pride_CD5_TN
2
Pride1
0
36
98BG_ChaoAE
2
VN_5
0
37
KHOAN_HD981
2
ChoDien
0
38
AE_CaySung
2
Chi_Bon
0
39
TieuCuc_Lc
2
LamSung
0
40
_Phoenix_
1
TM01
0
41
Ammmmmmmmmmm
1
Tho
0

SRO MIỄN PHÍ FREE SILK 100% - PHIÊN BẢN CÀY CUỐC

►MAP 100 Only Asian Free SILK 100% ►


►✅ Link download Full Nếu bị quả tài lượt tải bạn đăng nhập Tài khoản Gmail để tải game : Tại đây
►✅ Link dự phòng (nếu link trên không tải được): Tại đây
►✅ Link Font Chữ ( Áp dụng cho AE lỗi Font Chữ ): Tại đây

►✅Trang Chủ: http://sromienphi.com/
►📲 Số Điện Thoại Admin: 0968.58.58.99 - Sro Miễn Phí

►✅ Alphatest : 15/10/2022
►✅ OpenBeta : 22/10/2022 13h00 Thứ Bảy

►✅- Rate exp x200, Drop x2
►✅- Mastery: 300
►✅- Item : Cấp 10 A3

►✅IP : 14.225.198.231 Port 15779

►✅- Sever Giới Hạn: 5h Xanh + 1h Cam
►► ( Không Bug + Reset Time ) ►✅- Giới hạn 10acc/PC, 10 acc/IP, 1 acc Job/PC
►✅- Ghost 10s
►✅- Nasun max + 10 Tỉ lệ 100% (Yêu Cầu Có BMM Cấp 1)
►✅- Rate alchemy : random ( max 12 đã 2+)
►✅- Giả Kim Thuật : 1->4 100% * 4->5 70% * 5->6 35% * 6->7 20%

►✅🎁Giải Thưởng Đua TOP
🎁- Tốp 1: Nasun + 10 , 1 Set Thời Trang Duy Nhất + 1 Kim Long Kỳ + Pét 2 Chiến Đấu
🎁- Tốp 2: Nasun + 8 , 1 Kim Long Kỳ + Pét 2 Chiến Đấu
🎁- Tốp 3: Nasun + 6 , 1 Kim Long Kỳ + Pét 2 Chiến Đấu
🎁- Tốp 4: Nasun + 5 🎁- Tốp 5 -> 10: Nasun + 3 + 1 Kim Long Kỳ
🎁- Lưu ý: 1 IP Chỉ 1 Giải Duy Nhất

►✅📣Thông Báo

✍️- Buôn 3 thành: Trường An -> Đôn hoàng -> Hoà điền
►✅ Hàng Đặc Biệt tại Địa Chỉ Niya 19h00 Hằng Ngày
►✅- Out 1s hoặc 60s đều mất hàng ►✅- Lever 50 lên được thú thồ hàng F10
►✅- Khoá buôn đêm 12h-8h
►✅- NPC Shop Gold giữa thành Đôn hoàng
►✅- Gacha D8 SUN - D9 SOM Tỉ Lệ 50% Vé 1.000.000 Gold
< >