SRO MIỄN PHÍ FREE SILK 100%

►MAP 90 Asian Free SILK 100% ►


►✅ Link download Full Nếu bị quả tài lượt tải bạn đăng nhập Tài khoản Gmail để tải game : Tại đây
►✅ Link dự phòng (nếu link trên không tải được): Tại đây
►✅Trang Chủ: http://sromienphi.com/
►📲 Số Điện Thoại Admin: 0968.58.58.99 - Sro Miễn Phí

►✅ Alphatest : 28/06/2022
►✅ OpenBeta : 03/07/2022 10h00 Chủ Nhật

►✅- Rate exp x200, Drop x2
►✅- Mastery: 270
►✅- Item : SOS D9 + A3 D9

►✅IP : 14.225.198.231 Port 15779

►✅- Sever Giới Hạn: 5h Xanh + 1h Cam
►► ( Không Bug + Reset Time ) ►✅- Giới hạn 10acc/PC, 10 acc/IP, 1 acc Job/PC
►✅- Ghost 10s
►✅- Nasun max + 10 (Yêu Cầu Có BMM Cấp 1)
►✅- Rate alchemy : random ( max 12 đã 2+)
►✅- Giả Kim Thuật : 1->4 100% * 4->5 70% * 5->6 35% * 6->7 20%

►✅🎁Giải Thưởng Đua TOP
🎁- Tốp 1: Nasun + 8 , 1 Set Thời Trang Duy Nhất + 1 Kim Long Kỳ + Pét 2 Chiến Đấu
🎁- Tốp 2: Nasun + 6 , 1 Kim Long Kỳ + Pét 2 Chiến Đấu
🎁- Tốp 3: Nasun + 5 , 1 Kim Long Kỳ + Pét 2 Chiến Đấu
🎁- Tốp 4 -> 10: Nasun + 3 + 1 Kim Long Kỳ
🎁- Lưu ý: 1 IP Chỉ 1 Giải Duy Nhất

►✅📣Thông Báo

►✅Khoá toàn bộ hệ thống boss khi đua top
✍️- Buôn 3 thành: Trường An -> Đôn hoàng -> Hoà điền
►✅ Hàng Đặc Biệt tại Địa Chỉ Niya 19h00 Hằng Ngày
►✅- Out 1s hoặc 60s đều mất hàng ►✅- Lever 50 lên được thú thồ hàng F10
►✅- Lever 20 Mới Đăng Ký Được Job
►✅- Khoá buôn đêm 12h-8h
►✅- Lưu ý :NPC Shop giữa thành Đôn hoàng
< >